Maija Kallinen

filosofian tohtori, Oulun yliopiston yliopistonlehtori